Cùng nhìn lại chặng đường phát triển bền vững của KMV tại Việt Nam.

 

 

2021

Thay đổi Tổng giám đốc

2018

Kỉ niệm 10 năm thành lập công ty

2015

Thay đổi giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 được cấp bởi BSI

2012

Khánh thành nhà xưởng II

2009

Được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

2008

Khánh thành nhà máy số 1 Kohsei Multipack Việt Nam

2007

Thành lập công ty Kohsei Multipack Việt Nam (Được cấp giấy chứng nhận đầu )