TẦM NHÌN

Thông qua việc phát triển con người, chúng tôi hướng tới trở thành một tập thể vững mạnh, luôn đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và các bên hữu quan.

SỨ MỆNH

– Trở thành nhà sản xuất Big bag hàng đầu Việt Nam
– Trở thành đối tác thành công và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm đa dạng dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
– Tạo một môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ nhân viên với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt. Từ đó, góp phần cống hiến cho địa phương và xã hội.