Address

CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM
Lô C, KCN Bình Xuyên, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Phone number

Call us: +84-211-3593-411~5, Fax: +84-211-3593-410

E-mail address

Business@kmvina.com.vn