CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KMV

Chúng tôi là một trong những thành viên của tập đoàn KOHSEI có hệ thống kinh doanh toàn cầu về lĩnh vực nhập khẩu, buôn bán, tái chế kim loại hiếm, đồng thời sản xuất bao bì FIBC là một loại sản phẩm đóng gói chuyên dụng.