Nhà xưởng II được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2012 với mục đích là [ Ngăn ngừa và loại bỏ Contamination (vật thể lạ/ vật thể bẩn) ]. Từ khâu cắt đến may, kiểm tra, đóng gói và quy trình sản xuất túi Liner được tiến hành sản xuất tại một khu nhà tách biệt hoàn toàn, nhằm ngăn ngừa và loại bỏ Contamination (vật thể lạ/ vật thể bẩn) ]. Chúng tôi đã lắp đặt hệ thống thổi bao, máy dò tìm kim loại, kiểm tra bằng mắt trong ngoài toàn bộ sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng nhằm ngăn chặn triệt để hàng lỗi may, ngăn ngừa Contamination (vật thể lạ/ vật thể bẩn) ]. Đặc biệt, trong nhà xưởng II, chúng tôi tăng cường việc giáo dục nhân viên, trong đó có hoạt động CAN up một cách triệt để, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa sự thỏa mãn khách hàng để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.