Với phương châm vừa đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Công ty chúng tôi đã và đang thực hiện tốt các biện pháp cụ thể như sau:
Thực hiện đo nhiệt độ, sát khuẩn khi vào Công ty làm việc; Rà soát, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị yêu cầu từ chính quyền địa phương; Xây dựng kịch bản đối ứng trong từng trường hợp cụ thể; Bố trí phòng cách ly tạm thời trong công ty; Lắp vách ngăn chống giọt bắn tại bếp ăn; Tuyên truyền, nhắc nhở CBCNV thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công tác phòng chống dịch Covid-19….
Tập thể CBCNV công ty KMV đang quyết tâm không để phát sinh ca lây nhiễm nào trong Công ty.

Link chi tiết:

https://drive.google.com/drive/folders/1qMRqMsXhdhagNtg_E_eEumqJFvACv8H3?usp=sharing