Tăng cường việc giáo dục nhân viên, trong đó có hoạt động CAN up một cách triệt để, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa sự thỏa mãn khách hàng để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.